Κατοικία στην Εκάλη

 
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου κλιματισμού, φωτισμού, σκιάστρων, διανομής ήχου και εικόνας σε κατοικία 3000 m² στην Εκάλη Αττικής.
 
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα ελέγχου : 
 
Φωτισμός και σκίαστρα χώρων και δωματίων. Δίκτυο LonWorks με κόμβους διακοπτών Gira και εφαρμογή χειρισμών και σεναρίων σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις στον φωτισμό αλλά και τις συνήθειες των ιδιοκτητών.
 
Κλιματισμός χώρων μέσω δισωλήνιου συστήματος FCU. Δίκτυο LonWorks με κόμβους FCU controller Honeywell  Centraline XL10. Ο χειρισμός των FCU καθώς και των σεναρίων τους γίνεται από διακόπτες κόμβους LonWorks ίδιου τύπου Gira. 
 
Έλεγχος λεβητοστασίου. Κεντρικό σύστημα BMS Honeywell Excel Web με έλεγχο λέβητα θέρμανσης και πισίνας, κυκλοφορητών, ζεστών νερών χρήσης.
 
Έλεγχος ψυχροστασίου. Διασύνδεση με σύστημα Lonworks ζεύγους ψυκτών και κυκλοφορητών.
 
Διανομή ήχου. Ομαδοποίηση ηχείων σε ζώνες και διανομή πηγών ήχου όπως ipod, radio κ.α μέσω audio switch Autopatch. O έλεγχος γίνεται μέσω θύρας RS232 και ελεγκτή ΑΜΧ Netlinx.

Διανομή εικόνας. Πηγές εικόνας όπως δορυφορική TV, blu ray, CCTV, Θυροτηλέφωνο κ.α μεταφέρονται στους δέκτες σε ποιότητα HMDI μέσω δικτύου πιστοποιημένης καλωδίωσης UTP Cat 6. Η διανομή γίνεται του σήματος HDMI γίνεται μέσω ΤCP IP σε managed ethernet switch Dell. 

Η διαχείριση των παραπάνω υποσυστημάτων γίνεται από ειδικά Panel αφής AMX καθώς και από ΙPAD.