Ελληνογερμανική Αγωγή

Η Ελληνογερμανική Αγωγή εκτείνεται σε Campus στην Παλλήνη το οποίο περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις αιθουσών διδασκαλίας, αθλητικών χώρων, θεάτρου, κολυμβητηρίου. Η προσήλωση του σχολείου στην παροχή υπηρεσιών απόλυτης ποιότητας προϋποθέτει άρτιες υποδομές οι οποίες να ενισχύουν και να διευκολύνουν την εκπόνηση του εκπαιδευτικού έργου. Στο πνεύμα αυτό η Controline AE κατασκεύασε και υποστηρίζει ΚΣΕ  σύμφωνο με τις ιδιαίτερα απαιτητικές προδιαγραφές που απαιτεί το σχολείο για κάθε σύστημα που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του.
 
Το ΚΣΕ ελέγχει τον ΗΜ εξοπλισμό κάθε κτιρίου εξειδικεύοντας τις υπηρεσίες του ανάλογα με την χρήση. Ο κλιματισμός των αιθουσών, ή θέρμανση του κολυμβητηρίου, ο κοινόχρηστος φωτισμός, ο εξωτερικός φωτισμός , οι δεξαμενές, τα αντλιοστάσια ελέγχονται απο το ΚΣΕ. Ειδικός σχεδιασμός έχει εκπονηθεί για την ανάπτυξη του δικτύου στο Campus ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των εγκαταστάσεων από διαφορετικούς σταθμούς.

To εγκατεστημένο ΚΣΕ Honeywell Excel 5000 καλύπτει 1300 σημεία ελέγχου και αποτελείται από:

4 σταθμούς παρακολούθησης.Symmetre σε Υ/Η αφής
Ελεγκτές και module I/O τοποθετημένα σε 8 Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου
Διατάξεις ενοποίησης Lonworks για τον υποσταθμό
Όργανα ελέγχου θερμοκρασίας, πίεσης, σχετικής υγρασίας, στάθμης, διαφορικής πίεσης, φωτεινότητας
Βαλβίδες και κινήτηρες ΚΚΜ