Ενεργειακή παρακολούθηση

Η υπηρεσία στοχεύει στην δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και αξιολόγησης των ενεργειακών καταναλώσεων σε ένα κτίριο. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την οικονομική και τεχνική διεύθυνση στην στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας και συνεισφέρει στην εξαγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων. 
 
Η υπηρεσία εν γένει βασίζεται στο απλό αλλά και θεμελιώδες αξίωμα : « Δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι που δέν έχεις πρώτα μετρήσει».

Το αρχικό στάδιο εφαρμογής της υπηρεσίας αποτελεί η ενεργειακή επιθεώρηση και καταγραφή των εγκαταστάσεων για τον καθορισμό των ενεργοβόρων πόρων του κτιρίου (πχ ψύξη, θέρμανση, φωτισμός κλπ) καθώς και των μετρούμενων σχετικών παραμέτρων (Kwh, ώρες λειτουργίας, εξωτερική θερμοκρασία κλπ). Η βάση ενεργειακών δεδομένων είναι διαθέσιμη μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω και την εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων. Έπεται η καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων και η διασπορά τους αναλύεται σε γραφικές παραστάσεις. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω καθορίζονται τα πρώτα βασικά συμπεράσματα τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς.

Οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας αξιολογούν και ερμηνεύουν τα αποτέλεσμα των αναφορών καθως και τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους. Η ερμηνεία είναι ποιοτική και απαιτεί γνώση των συνηθειών και των εφαρμοσμένων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν εφαρμοστεί. Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου μετρήσεων εμπλουτίζεται η εμπειρία του συστήματος με αποτέλεσμα οι μελλοντικοί στόχοι να είναι βελτιστοποιημένοι.