Κτίριο γραφείων στον Γέρακα

Το έργο αφορά στην δημιουργία συντεταγμένου μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργειακών μετρήσεων σε κτίριο γραφείων στο Γέρακα. Στόχος της υπηρεσίας είναι η στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων, η αποτύπωση των ενεργειακών καταναλώσεων και κυρίως η αξιολόγηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το κτίριο διαθέτει BMS για τον έλεγχο και του κλιματισμού και φωτισμου των χώρων. Οι παρακολουθούμενες από το BMS ενεργειακές καταναλώσεις είναιι :

Συνολική ηλεκτρική κατανάλωση μέσω δικτυακού πολυοργάνου
Θερμιδομέτρηση λεβήτων και αναχωρήσεων προς του επιμέρους κλάδους ΚΚΜ, ενδοδαπέδιας, ΖΝΧ.
Ηλεκτρικές καταναλώσεις VRV ομαδοποιημένες.

Η εφαρμογή της υπηρεσίας περιλαμβάνει :

Την δημιουργία βάσης ενεργειακών δεδομένων με αρχεία ιστορικότητας ωριαίας καταγραφής.
Την δημιουργία ενεργειακών αναφορών σχετικά με την ημερήσια διακύμανση των καταναλώσεων, των ανελαστικών φορτίων βάσης, την συσχέτιση με την εξωτερική θερμοκρασία.
Την τριμηνιαία αξιολόγηση των μετρήσεων καθώς και των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας όπως otpimum start stop των εγκαταστάσεων κλιματισμού, περιορισμού των χρονοπρογραμμάτων, αντιστάθμισης κα