Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

 

Το έργο κατασκευάστηκε από την την Inso Spa. Το εγκατεστημένο ΚΣΕ ελέγχει και παρακολουθεί κρίσιμους ΗΜ πόρους κλιματισμού, φωτισμού, υποσταθμού, αντλητικών συγκροτημάτων, ιατρικού εξοπλισμού και αερίων, δεξαμενών πετρελαίου και νερού.


Στον τομέα του κλιματισμού – αερισμού περιλαμβάνεται :

O έλεγχος του παραλληλισμού δύο ψυκτικών συγκροτημάτων μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας BACNET.
O παραλληλισμός τριών λεβήτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάλυψης φορτίου και τον χρόνο λειτουργίας κάθε λέβητα.
H εγκατάσταση παραγωγής καθώς και διανομής ατμού.
O έλεγχος των inverter του δευτερεύοντος κυκλώματος κυκλοφορητών σύμφωνα με την ζήτηση όπως προκύπτει από την διαφορά πίεσης.
Έλεγχος 36 συνολικά ΚΚΜ κλιματισμού και προκλιματισμού κοινόχρηστων χώρων και νοσηλείας.
ΚΚΜ χειρουργείων. Περιλαμβάνει τον έλεγχο των απόλυτων φίλτρων την και την διασφάλιση συνθηκών υπερπίεσης στους χώρους των χειρουργείων
Ειδικός αλγόριθμος έχει εκπονηθεί για την συμμετοχή των ανεμιστήρων εξαερισμού στα σενάρια αποκαπνισμού και πυρανίχνευσης. Ο αλγόριθμος έχει υλοποιηθεί κατόπιν ενοποίησης του ΚΣΕ με το σύστημα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης μέσω πρωτοκόλλου BACNET.

To εγκατεστημένο ΚΣΕ Honeywell Excel 5000 καλύπτει 3500 σημεία ελέγχου και αποτελείται:

Ελεγκτές και module I/O τοποθετημένα σε 22 Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου

Διατάξεις ενοποίησης BACNET για τα συστήματα ψυκτών και πυρανίχνευσης
Διατάξεις ενοποίησης Modbus για τον εξοπλισμό του Υποσταθμού ( PLC μεταγωγής , ΗΖ, πολυόργανα ΓΠΧΤ
Όργανα ελέγχου θερμοκρασίας, πίεσης, σχετικής υγρασίας, στάθμης
Βαλβίδες και κινητήρες ΚΚΜ
Πλήρη σταθμό παρακολούθησης SymmetrE

Το ΚΣΕ αποτελεί το βασικότερο εργαλείο της ομάδας συντήρησης του νοσοκομείου και καλύπτεται από πρόγραμμα προληπτικής και αποκριτικής συντήρησης.


Παρόμοια έργα : ΠΓΝ Βόλου, ΠΓΝ Κέρκυρας, Ογκολογικό νοσοκομείο Αγ Ανάργυροι, ΠΓΝ Κεφαλονιάς., ΓΝΑ, ΜΕΘ Ευαγγελισμού, 251  ΓΝΑ