Εγκαταστάσεις Aigaion Oil στην Αλεξανδρούπολη

Το έργο αφορά σύστημα πυρανίχνευσης τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της Aegean Oil στην Αλεξανδρούπολη. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δεξαμενές βενζίνης και πετρελαίου, αντλιοστάσια, υδραυλικό δίκτυο μεταφοράς και φόρτωσης των καυσίμων, δίκτυο πυρόσβεσης καθώς και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ειδική σχεδιαστική και κατασκευαστική μέριμνα έχει ληφθεί στον εξοπλισμό που βρίσκεται εντός της ζώνης αντιεκρηκτικού περιβάλλοντος. Τα υλικά πεδίου, οι καλωδιακές οδεύσεις καθώς και τα ερμάρια των κατανεμημένων module είναι αντιεκρηκτικού τύπου.

Οι δεξαμενές καυσίμων επιτηρούνται μέσω ειδικών ανιχνευτών φλόγας sharpey βιομηχανικού τύπου UV/IR. Οι ανιχνευτές είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι και διαθέτουν εξελιγμένους αλγόριθμους επαλήθευσης για το συμβάν εμφάνισης της φλόγας καθώς και αναγγελίας βλάβης στην περίπτωση θολότητας ή άλλης αστοχίας τους. Οι οροφές των δεξαμενών επιτηρούνται από αντιεκρηκτικούς θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές μηχανικού τύπου.

Το σύστημα πυρανίχνευσης επενεργεί στο σύστημα κατάσβεσης αφρού καθώς και στο υδραυλικό δίκτυο πυρόσβεσης σύμφωνα με τον σύνθετο αλγόριθμο και τις ιδιαίτερα απαιτητικές προδιαγραφές ασφαλείας που ζητήθηκαν από τους εργοδότες.