Τηλεμετρία Φ/Β παρκων

Η Controline AE παρακολουθώντας την ραγδαία ανάπτυξη των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ανέπτυξε ειδική εφαρμογή τηλεμετρίας και τηλεπαρακολούθησης.

Η εφαρμογή βασίζεται σε υλικά και τεχνολογία των Web Server. H εφαρμογή καταγράφει και οπτικοποιεί κρίσιμες ηλεκτρικές παραμέτρους (ισχύς, καταναλώσεις Amp, Volt κλπ) από τα ηλεκτρικά πεδία Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Ιδιοκαταναλώσεων και UPS ενώ παράλληλα περιλαμβάνει σύνδεση και ενημέρωση βλαβών με το σύστημα διαχείρισης των Inverter, παρακολούθηση θερμοκρασιών στους χώρους του οικίσκου, τα Alarms μετασχηματιστή και Θέσεις διακοπτών. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται απομακρυσμένα μέσω Internet Browser.